// Szakszolgálat

Újszászi Nevelési Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálata


Ellátott feladatok:

  • Nevelési tanácsadás
  • Logopédiai ellátás

Munkatársak:

  • Vígh Lászlóné, pedagógus, intézményegység-vezető helyettes, megbízott vezető
  • Magyarné Kovács Ildikó, pszichológus
  • Szabó Katalin, logopédus
  • Győrfi Andrásné, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
  • Korpásné Bakos Valéria ,fejlesztő pedagógus
  • Tasi György, gyógypedagógus

Elérhetőségek

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat központja az Iskola út 8. alatti épületben található.

Telefonszámok:

Központ 30 – 87 40 251
Vígh Lászlóné: 30 – 87 40 338
Magyarné Kovács Ildikó: 30 – 87 40 229
Vígh Lászlóné intézményegység-vezető helyettes
Vígh Lászlóné intézményegység-vezető helyettes

Az újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában kezdtem meg pedagógiai munkámat, mely intézmény(egység) 33 évig volt a munkahelyem. Osztálytanítói feladataim ellátása mellett 4 évig alsó tagozatos munkaközösség-vezető voltam. 1995-től 2005-ig az alsó tagozat igazgatóhelyetteseként végeztem munkámat. Részt vettem az intézmény belső dokumentumainak a kidolgozásában, úgymint a helyi tanterv, pedagógiai program, házirend, intézményi minőségirányítási program.

Oktató-nevelő munkámban fogékony vagyok azon módszerek iránt, melyek a tanulási nehézséggel küzdő tanulók tanítási-tanulási folyamatát segítik elő.

2002-ben a minőségfejlesztési csoport vezetésével is megbíztak.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán 2004-ben közoktatási vezető szakirányú végzettséget szereztem, ezzel egy időben pedagógus szakvizsgát tettem.
A 2005. augusztus 1-jével az Újszászi Nevelési Központ minőségfejlesztési vezetője lettem, illetve alsó tagozatos gyermekek kiscsoportos foglalkozását végzem.

2007. évben a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kistérségi tanügy-igazgatási szakértői végzettséget szereztem.

E tanévtől az újonnan létrejött intézményegység, az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezető helyettesi feladatainak ellátására kaptam megbízást. Kistérségi tanügy-igazgatási szakértői végzettségemet is hasznosítani kívánom ezen a területen. Célom, hogy átlátható viszonyokat alakítsak ki ezen a területen; megfelelve a fenntartói az intézményvezetési, a szülői elvárásoknak, valamint a jogszabályi előírásoknak. Munkatársaimmal arra fogunk törekedni, hogy a gyerekek a tanulmányi idejük alatt minél több sikerélményhez jussanak. Kiegyensúlyozott, boldog felnőttek váljanak belőlük.

A megszerzett szakismerettel, több éves szakmai és vezetői tapasztalataim birtokában meg kívánok felelni mindazon kihívásoknak, melyek ahhoz szükségesek, hogy tisztességgel helytálljak ebben a beosztásban.


Magyarné Kovács Ildikó pszichológus
Magyarné Kovács Ildikó pszichológus

A szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának pszichológia szakán, pszichológus oklevelemet két szakirányon szereztem: személyiség- és klinikai pszichológia, valamint a gyermekkor és nevelés pszichológiája szakirányon. Mentálhigiéniás szakemberi, magyar-történelem szakos tanári és drámatanári végzettséggel is rendelkezem. Minden eddigi munkámban az empátia, az elfogadás és a segítő attitűd vezérelt. Pszichológusként is ezek, valamint Viktor Frankl szavai az irányadóak számomra:

“A szeretet a végső és legnagyobb cél, amire az ember aspirálhat.”


Szabó Katalin logopédus
Szabó Katalin logopédus

1996/1997-es tanévben Karcagon dolgoztam a Kisegítő Általános Iskolában, mint tanító. Majd 1997-től Szolnokra kerültem a Liget úti Általános Iskolába, mint pedagógus. 1997 – 2003-ig elvégeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán a tanulásban akadályozottak és logopédia szakát. 2003-tól pedig, mint logopédus dolgoztam Szolnokon. 2008. szeptemberétől az Újszászi Nevelési Központ Egységes Pedagógiai Szakszolgálata keretei között, mint gyógypedagógus és logopédus folytatom a munkámat. Igyekszem segíteni a tanulókat, gyermekeket a tanulásban, a szülőket pedig gyermekük beszédfejlesztésében.


Győrfi Andrásné
Győrfi Andrásné

1996 – 2000-ig a Vörösmarty Mihály Általános Iskola pedagógusaként dolgoztam. 2000-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán nyelv- és beszédfejlesztő pedagógusi végzettséget szereztem. Ettől kezdve, a tanulási problémákkal küzdő gyerekekkel foglalkoztam. 2008. szeptemberétől az Újszászi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretei között folytatom a munkámat. A feladatköröm változatlan, ugyanúgy igyekszem segíteni, támogatni a tanulásban a gyerekeket.


Tasi György

Pályám során lehetőségem adódott a kisiskolás korú gyerekektől kezdve a középiskolás korú fiatalok nevelésével, tanításával, fejlesztésével foglalkozni. A legkülönbözőbb szociális hátterű, képességű, gyermekekkel fogalakoztam egyéni, kiscsoportos és osztály szinten.

Nyolc éven át nevelőotthoni tanárként pszichésen sérült gyermekek nevelését végeztem csoportvezetőként. Másfél évig gyermekjóléti szolgálatban családgondozási és gyermek- védelmi területen tevékenykedtem.
Általános iskolai tanárként lehetőségem volt egy osztályt nyolc éven át tanítani közismereti, művészeti tevékenységeken keresztül.

Fejlesztő pedagógusként egyéni és kiscsoportos foglakozások keretében segítettem tanulásban akadályozott, tanulási és viselkedési nehézségekkel küzdő gyermekeknek.

Az alakuló, fejlődő gyermeki lény tiszteletbeli megismerése. Nevelőként, a gyermek környezeti háttereként, tanárként, követhető tekintélyként jelen lenni.


„…önmagában véve senki sem szép vagy rút,
jó, vagy rossz,
jelentős vagy tompa szellem, hiszen az ember
értéke mindig attól függ, hisznek vagy
kételkednek benne”

(Robert Musil)