// Házirend

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde Nevelési Központ

5052 Újszász, Kossuth L. út 13.

 

Városi Bölcsőde tagintézmény

Újszász, Erkel F. út 23.

 

H Á Z I R E N D

 Újszász, 2008.09.01.

 

A bölcsőde az Újszászi Nevelési Központ tagintézményeként működő intézet. A gyermekjóléti ellátás része, melynek feladata az 5 hónapos kortól 4 éves korú gyermekek napközbeni ellátása: szakszerű gondozása, nevelése.

Intézmény címe: Újszász, Erkel F. út 23.

Elérhetőségei:

 • Telefon: 06-56/366-370, 06-30/426-4952
 • E-mail cím: bolcsode@unk.hu
 • Honlap: www.unk.hu

Bölcsődevezető neve: Tugyiné Barta Mária
Telefon: 0630/4264952

Az intézmény magas színvonalú szakmai munkára törekszik, mely cél elérése érdekében az intézmény házirendje, melyet az alábbiakban összefoglaltunk, minden szülőre nézve érvényes, betartása kötelező.

 

 1. A 40 férőhelyes bölcsőde pavilonos rendszerben, pavilononként 2-2 csoportszobával működik. Az utcán: parkoló és kerékpártároló áll a szülők rendelkezésére. A szülők részére két bejárat lett kialakítva az épületben. A szülői bejárat előterében elhelyezhetők a gyerekek babakocsija, kisbicikli…, így ezeket fedett helyen, biztonságban tudhatják a szülők. A gyermekek öltözése-vetkőzése a csoportszobák előtti átadó helyiségekben történik, ahol minden kisgyermek számára jellel, névvel ellátott szekrény áll rendelkezésre. Ebben a gyermek ruháit, személyes tárgyait helyezhetik el a szülők. Vizes kabát, esőkabát, overál szárítása a szekrények nyitott ajtajára terítve oldható meg. Az utcai cipőknek külön tároló lett biztosítva, hogy a sáros, szennyezett utcai cipők ne kerüljenek a ruhás szekrénybe. A váltócipő használata a szobákban kötelező, időjárástól függetlenül.

  A csoportszobákat a szülő a fürdőszobákon keresztül érheti el, köteles gyermekével kezet mosatni a szobába menetel előtt,s csak saját gyermek törölközőjét,fésűjét használni. Szükség szerint a szülő is biliztetheti, pelenkázhatja gyermekét a fürdőszobában.

 2. A bölcsőde reggel 6 h-tól du. 17 h-ig fogadja a gyermekeket, kivétel, ha előzetes egyeztetés alapján a szülő munkafolyamata igényli a korábbi érkezést és későbbi hazavitelt. Egyeztetés: vezetővel történik.

  A nap programja a napirend szerint folyik, melyhez kis idő alatt hozzászoknak a gyerekek. Minden folyamat /gondozás, étkezések, játék, udvari játék, alvás…/ minden nap ugyanabban a sorrendben és ugyanabban az időpontban zajlik minden csoportban. A folyamatok időtartama a gyermekek korától és fejlettségi szintjétől függ. A napirend minden csoportban ki van függesztve, a faliújságon szintén, így a szülők tájékozódhatnak róla.

  A reggelizés reggel: 8.15- 8.30 h-ig tart, ezért a 8.15 h-től később érkező gyermek nem zavarhatja a már étkezőket, hiszen elvonja a gyermekek figyelmét. Ilyen esetben a szülő csak 8.30 –kor kísérje be gyermekét a csoportba.

  Fejlesztésre szoruló gyermekek ellátása külön szobában történik, a többi gyerektől elkülönítetten, meghatározott időpontban.

  A nem bölcsődés, de fejlesztésre szoruló gyerekek is használhatják fürdőszobát, a wc-t. Az őket a kísérő felnőttek nem zavarhatják a bölcsődei csoportok életét, semmilyen formában sem.

 3. A szülők gyermekük hazaviteléről este 17 h-ig gondoskodjanak, kivétel ha munkahelyi elfoglaltság miatt előzetesen egyeztettek a vezetővel vagy a gyermek gondozónőjével.A bölcsődéből a gyermekeket csak a szülő vagy a szülő által megbízott személy viheti el, mely megbízást a szülő köteles az átadó szekrényben található üzenő füzetben írásban rögzíteni, dátummal és aláírásával igazolni. Ha hirtelen közbejött dolog miatt nem tud a megszokott személy jönni délután, a szülő köteles telefonon értesíteni a bölcsődét a változásról. A gyermekeket 14 év alatti gyermek nem viheti haza, még szülői megbízás ellenére sem.

 4. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítése érdekében lehetőséget biztosítunk a szülővel történő beszoktatásra, hogy az elválás nehézségein segítsünk, rugalmassá váljon az új környezethez való alkalmazkodás.

  Lehetőség van a gondozónő-szülő napi találkozásaira /reggel-este/, az üzenő füzeten történő információcserére. Az üzenő füzet lényege, hogy nemcsak a szülő, de a gondozónők is írnak bele, mely beírások vonatkozhatnak a gyermek fejlődésére, egészségi állapotára, sikerélmény közlésére, felhívó jelleggel különböző események időpontjainak rögzítésére, pl. szülői értekezletek, ünnepek. A szülők bejegyzéseit szívesen vesszük, hiszen munkánkat, s a gyermekek fejlődését befolyásolhatja. Módot adunk a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésbe a gondozónővel előre egyeztetett időpontban.

  Évente kétszer szülői értekezletet tartunk, szülőcsoportos beszélgetést, valamint szükség esetén előzetesen egyeztetve fogadóórát biztosít a vezető és a gondozónők is.

  A már hagyománnyá vált ünnepeket pl. gyermeknapi kerti parti…, közösen szervezzük, rendezzük a szülőkkel.

  A család-bölcsőde kapcsolatát kiemelten kezeljük, hiszen a gyermekek fejlődése nemcsak a család, de a bölcsőde érdeke is.

 5. A minőségbiztosítás szakmai rendszeréhez kapcsolódóan, a bölcsődei munka színvonalának emelése érdekében a bölcsőde átadó részében véleményládát tettünk, melyben bármi nemű megállapításaikat: kritikákat, ötleteket, javaslatokat helyezhetik el a szülők. A kiértékelés után megtesszük a szükséges intézkedéseket.

  Azért tartjuk fontosnak, mert a szülők véleményei által építjük a továbbiakban szakmai munkánkat. Ezt szolgálják az igényfelmérő- és igényelégedettségi tesztlapok is, melyeket a szülők töltenek ki a gondozási év októberében és május hónapban.

  A szülői érdekképviselet tagjait a szülői értekezleten, a szülők választják meg. Pavilononként 1-1 szülő plussz még egy képviselő, melyből az egyik elnöki tisztséggel bír. Ő képviseli a bölcsődét hivatalos fórumokon, rendezvényeken.

 6. A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható.

  A szülő kötelessége, hogy a lázas, antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermeket otthon kell tartania, közösségbe nem jöhet.

  Abban az esetben, ha a gyermek napközben betegszik meg a bölcsődében a gondozónő köteles értesíteni a szülőt ill. a megjelölt hozzátartozót, ehhez feltétlenül szükséges működő telefonszám megadása.

  Beteg gyermek esetében a szülőnek gondoskodnia kell a gyermek korai hazaviteléről. A hiányzásokat reggel 8 h-ig közöljék telefonon, vagy személyesen, a vezetővel vagy a gondozónővel.

  A bölcsőde orvosa dr. Nagy Valéria, aki kéthetente tesz látogatást az intézményben. A bölcsőde védőnője: Mucza Gáborné.

  Mindkettőjükhöz bizalommal fordulhatnak gyermekük fejlődését érintő kérdésekben.

  Orvos amennyiben kitiltó nyilatkozatot ad a gyermek részére, azt a szülő köteles elfogadni. Bárminemű szakrendelésre utalja, a szülő köteles gyermekét elvinni, és az ott kapott dokumentumot a doktornőnek bemutatni. Betegség után gyermeket csak orvosi igazolással fogadunk.

 7. A térítési díj fizetése helyben történik, minden hónap 1 – 10 -ig.

  Kérjük a szülőket, hogy a fizetési kedvezményre vonatkozó igazolásaikat a bölcsőde vezetőjének a gyermek felvételekor adja át: 3 vagy több gyermekek igazolását, gyermekvédelmi kedvezményről szóló igazolást. Esetleges nem fizetés maga után vonhatja a gyermek bölcsődei ellátásának megszüntetését.

  A gyermek bölcsődei ellátásának jogosultságát a mindenkor érvényben lévő a “Családok támogatásáról” szóló törvény szabályozza, melyet tájékoztató formájában minden szülő megkap, s ezt aláírásával igazolja.

  Ezen tájékoztató a faliújságon mindenkor olvasható.

  Új gyermek felvételét a szülő, vagy a törvényes képviselő kérheti. Minden újonnan beíratott gyermekkel köteles a bölcsőde ellátási szerződést kötni, melynek elfogadását a szülő aláírásával igazolja.

 8. Kérjük értéktárgyaikra fokozottan ügyeljenek, személyes dolgaikat ne hagyják őrizetlenül pl. táskák, mobiltelefonok, kulcsok…

  Gyermekek személyes értéktárgyaiért nem vállalunk felelősséget.

  A szülő csak a saját döntése és felelőssége tudatában adjon gyermekének ékszert, órát, működő mobilt, lakáskulcsot vagy drága ruházati cikkeket, játékokat.

 9. Az intézet területén a dohányzás tilos az ÁNTSZ előírásának alapján! Ennek értelmében sem az épületben, sem annak környékén dohányozni nem lehet.

 10. Kérjük a szülőket a tisztaság megtartására! A szemetet a szeméttárolóba helyezzék, ne dobják a földre. Ugyanígy kérjük az utcán is, a kijelölt tárolóba tegyék a szemetet. Ez a gyerekeknek is fontos példaként szolgál.

  Az átadó ajtót, valamint a fürdőszobák ajtaját “gyerekzárral” láttuk el. Kérünk minden látogatót, hogy ezt rendeltetésszerűen használja az esetleges balesetek elkerülése végett.

  A bejárati ajtót minden esetben, időjárástól függetlenül kérjük, csukják be! Nemcsak fűtési időben fontos, hanem amiatt is, hogy közvetlenül az utcára nyílik.

Tugyiné Barta Mária
Intézmény egység vezető