// Iskolára való alkalmasság

Az Újszászi Nevelési Tanácsadó tájékoztatója az iskolaérettségi vizsgálatokról


Gondolatok az iskolaérettségről


5-6 éves lett gyermekünk, s bizony rá kell eszmélnünk: csemeténk hamarosan iskolába megy.” Ezen a ponton azonban sok szülő elbizonytalanodik: iskolaérett-e gyermekem? Minden szülőben, óvodapedagógusban felmerülhet a kérdés, vajon iskolaérett-e a gyermeke, óvodása? Meg tud-e majd birkózni azokkal a nehézségekkel, amelyek az iskolában várják? Tud-e majd élni azokkal a lehetőségekkel, amiket ajánlanak számára? Jól fogja-e érezni magát?

Mit is jelent az iskolára való alkalmasság?

Néhány igen fontos tulajdonság, ami az iskolakezdéshez szükséges:

 • Akaratlagos folyamatok előtérbe helyezése
  Ilyenkor a gyermek már egyre inkább uralkodni tud ösztönein, érzelmein. Erre szüksége is van, mivel az iskolás életkorban már a tanulás a legfőbb tevékenységi forma, nem pedig a játék, mint az óvodásoknál. Az iskolai tanulás nemcsak megfelelő értelmi képességet igényel, hanem alkalmazkodást az új követelményekhez, akaratlagos beilleszkedést az iskolai környezetbe, munkába.
 • Az iskolára való alkalmasság feltételezi a megfelelő testi fejlettséget, a szociális és mentális érettséget
  Egyre jobb logikai készséggel, egyre több ismerettel kezd rendelkezni. Képes már hosszabb ideig odafigyelni valamire, elmélyülten végigcsinálni valamit, amit elkezdett, még akkor is, ha nem olyan érdekes. Örül a sikernek, nem tereli el minden a figyelmét.
 • A tanuláshoz megfelelő értelmi képesség, gondolkodásbeli fejlettség szükséges
  A 6 éves, értelmileg megfelelően fejlett gyermek általában még képekben, képszerűen gondolkodik, de már megteszi az első lépéseket az elvont gondolkodás felé. Felismeri, hogy az egész részekből áll, részekre bontható, és a részekből össze lehet állítani az egészet. Ez a képesség alapvetően fontos az olvasás-írás és számolástanulásnál, mivel csak ennek a készségnek a birtokában tanítható meg a gyermek arra, hogy a szavak betűkből állnak, s a számok bonthatók és összeadhatók.
  Az értelmi képesség magában foglalja még a gyermek tudását, ismereteit, tapasztalatait, amit önmagával kapcsolatban szűkebb és tágabb környezetéről eddig megtapasztalt, megtanult.
 • Fontos, hogy a gyermek saját testéről pontos ismerettel rendelkezzen, ismerje testrészeit, érzékszerveit, testének bal-jobb oldalát.
  A testkép alapvető viszonyítási pont a környezetben való eligazodásban. A testséma ismerete alapját képezi a téri tájékozódásnak, hozzásegít, hogy a gyermek megtanulja és helyesen alkalmazza a balra-jobbra, az előtte-mögötte, alatta-fölötte, stb. relációkat. A jó téri tájékozódás segítheti majd az iskolában a hasonló formájú betűk megkülönböztetését pl. a b-d – egyiknek jobbra, másiknak balra dudorodik a pocakja – vagy a b-p – egyiknek fölfelé, a másiknak lefelé néz a szára –vagy az eligazodást a hármas vonalközben és a négyzetrácsos füzetben.
 • A gyermek tudja értelmesen kifejezni gondolatait
  Élményeit el tudja mondani, s jól megértse azt, amit a felnőttek neki mondanak.

Mire érdemes odafigyelni?

 • Megfelelő-e a gyermek fizikai érettsége?
 • Várja-e a gyermek az iskolakezdést?
 • Képes kapcsolatot kialakítani, vele egykorú társaival?
 • Képes a beilleszkedésre?
 • Meg tudja jegyezni a rövidebb szövegeket (dalok, versek)?
 • Le lehet kötni hosszabb-rövidebb időre egy-egy tevékenységgel?

Ezek alapvető képességek, melyek szükségesek ahhoz, hogy a gyermeke ne rémálomként élje meg az iskolai órákat, hiszen az első iskolai tapasztalatok a későbbiekben is befolyásolják a tanuláshoz való hozzáállását.

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat – a nevelési tanácsadói feladatkörében – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 34 § (3) bekezdése, valamint a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet alapján a 2008/2009. tanévben elvégzi az iskolaérettségi vizsgálatokat.

Kedves Szülők!

Ha bizonytalan gyermeke iskolaérettségével kapcsolatban, vagy az óvodapedagógus – aki nap mint nap több órát tölt el gyermekével – javasolja az iskolaérettségi vizsgálatot, az óvoda segítségével forduljanak bizalommal az Egységes Pedagógiai Szakszolgálathoz. Egyik feladatunk az iskolaérettség megállapítása, segítségadás a szülőknek ebben az igen fontos döntésben.

Milyen vizsgálatok folynak egy felmérésen?

A legfontosabb, hogy tud-e a gyerek hosszú ideig figyelni, nyugton maradni.
A tesztek között szerepelnek: sorminták folytatása, arányok felismerése, lakóterük lerajzolása stb.
Képek alapján kell elmondania a történetet, folyamatosan.
Anyjáról, apjáról kialakult-e már stabil képe, hogy mivel foglalkozik.
Tudja-e pontosan, hogy hol lakik, akár cím szerint is. stb.

A vizsgálat végén szakvéleményt adunk, melynek egyik célja az, hogy mind a szülő, az óvoda, mind az iskola igazgatóját segítsük a beiskolázási döntés meghozatalában.

Vígh Lászlóné
intézményegység-vezető helyettes