// TÁMOP 3.1.5-09/2


Pedagógusképzések,
a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben


Nyertes pályázatunk – TÁMOP-3.1.5-09/2
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0261 kódszám alatt)
Pedagógusképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése,
pedagógusok új szerepben című felhívás keretében

Intézményünk 9.000.000 Ft összeget nyert.
A projekt megvalósításának időtartama: 2010. 04.01. – 2012.07.31.


9 millió Ft-ot nyert az Újszászi Nevelési Központ a pedagógiai kultúra korszerűsítésére. A döntés nyomán az iskola a 9 millió forintos támogatáshoz jutott. Az intézmény a továbbképzésben résztvevők létszámát tekintve élt a maximális lehetőséggel, így az összegből négy pedagógus továbbtanulását tudta lehetővé tenni. Az elnyert összeg a pedagógiai kultúra korszerűsítését szolgáló pedagógusképzésekben való részvétel költségeit 100%-ban fedezi.

Az Óvoda részéről Molnárné Hegedűs Krisztina óvónő


Jelenleg félállásban dolgozik, közoktatás vezetőképzésre jelentkezett Budapestre. Eddig egyszer volt konzultáción, ahol sok ismeretre tett szert. A konzultációkra sokat kell készülni, dolgozatokat, esszéket kell írni. Novemberben egy 3 napos gyakorlaton kell részt vennie Budapesten. Decemberben elkezdődik a vizsgák ideje. Várhatóan 2 szóbeli vizsga, 2 esszé készítése és egy írásbeli vizsga lesz.

Ménkűné Kerekes Judit óvodapedagógus


A kecskeméti Tanítóképző drámapedagógia szakára jelentkezett, szintén félállásban dolgozik. A főiskolába kéthetente kell mennie. Az előadások egész naposak, 9-19 óráig tartanak. Az utazás kissé körülményes, mivel kétszer kell átszállni. Az évfolyamon egy osztályt alkotnak a fejlesztő pedagógiát tanulókkal. 17-en vannak a drámapedagógia csoportban. Már két alkalommal volt egy drámajáték és a Neveléselmélet elmélet új eredményei című előadásokon. Még 5 előadás várható: Differenciáló pszichológia, Játékvezetés módszertan, Dramaturgia-drámaelemzés, Színjátszás-rendezés, Beszédtechnika, színpadi mozgás. A félév végén kollokviumi vizsgát kell tenni: Neveléselméletből és Dramaturgia-drámaelemzésből, a többiből gyakorlati jegyet fog kapni. A vizsgaidőszak dec. 17-től – jan. 31-ig tart.

A Vörösmarty Mihály Általános Iskola részéről szintén két pedagógus vesz részt a képzésen.

Földi Krisztina angol szakos tanító


Jelenleg Gyes-en van, ő otthon léte alatt végzi tanulmányait. A 2010/2011-es tanévtől az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatója, szakirányú továbbképzésben vesz részt. A négy féléves képzés elvégzésével szakvizsgás fejlesztő- differenciáló szakpedagógus oklevelet fog kapni. Az oktatás tantárgyblokkosítás keretében történik, az első félév hat tantárgya fele-fele arányban elméleti, ill. gyakorlati jellegű. Vizsgái gyógypedagógiai alapismeretek-, érzelmi intelligencia és szocializáció- továbbá speciális pszichológiai ismeretek tantárgyakból lesznek. Eddigi benyomásai kedvezőek, érdekesnek és hasznosnak találta az ott tanultakat.

Tóth Ágnes tanítónő


Iskolaotthonos tanulócsoportban dolgozik jelenleg félállásban. A TÁMOP 3.1.5 pályázaton keresztül, az egri Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar Tanári Mesterség IKT alapjai szakon kezdhette meg tanulmányait. A szakirány elvégzése után infomédia szakpedagógus végzettséget fog szerezni. Elsőként infomédia, majd ügyviteli alkalmazás foglalkozásokon vett részt. A tanárok nagyon segítőkészek, kedvesek. Számos gyakorlati jó tanáccsal látják el a hallgatókat. A két napos képzés elég tömény, fárasztó a hallgatóknak, de rengeteg új ismerettel gazdagodhatnak, amelyeket később fognak kamatoztatni. Az I. félévben 12 alkalommal zajlik az oktatás, péntek, ill. szombati napokon. Ebben a félévben 3 tantárgy kollokviumi vizsgával, a többi tárgy pedig gyakorlati jeggyel zárul.

Első féléves tantárgyaik:

Infomédia, ügyviteli alkalmazások, hangtechnika, multimédia alapismeretek, számítógépes konfigurációk pedagógiai információforrások,információ és társadalom, videotechnika, oktatás- és kommunikációtechnológia, a tanári tevékenység IKT alapjai, fotó, távoktatás e-learning módszertan.

A nyertes pályázat során ők négyen a szerencsések, akik bekapcsolódhattak és részesei lehetnek az új tanítási és tanulási módszerek megjelenésének, érezhetik a hagyományos pedagógusszerepek megváltozását. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodás, az oktatás színvonalának emelése, és az oktatási szolgáltatások széleskörű bevezetése igényli a pedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és szakmai fejlesztését. Talán ez a kezdeményezés a jövőben még több pedagógustársunknak ad lehetőséget továbbtanuláshoz.

A kollégák további tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

Bartáné Mucza Tünde
projektmenedzser


„De nehéz az iskolatáska…”
avagy amikor a pedagógus is tanul!

 

Minden tanuló izgatottan várja az iskolában a félévet, hiszen számot adnak és kapnak a félév alatt végzett tanulmányi munkájukról. De nemcsak a gyerek, hanem a továbbtanuló felnőttek is érdeklődve várják, hogyan sikerült elsajátítani a tananyagot. Ők a vizsgaidőszak alatt adnak számot felkészültségükről.

Az UNK négy továbbtanuló pedagógusa, néhány mondattal tájékoztat bennünket, hogyan zárták az első félévet az általuk választott felsőfokú tanulmányaikban a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0261 számú pályázta keretében.

Ménkű Jánosné tanulmányait január 31-vel zárta le. Így összegzi a félévet:

A 2010/2011-es tanév vizsgaidőszaka 2010. december 17.- 2011. január 31. tartott. Hét tantárgyból kellett vizsgáznunk.
Neveléselmélet új eredményei tantárgyból kollokvium volt szóban, Differenciáló pedagógiából zárthelyi dolgozatot kellett írni ott Kecskeméten, Drámajátékból beadandó dolgozatot egy játékgyűjteményt kellett elkészíteni, Játékvezetés módszertanból egy beadandó dolgozatot, drámanaplót kellett készíteni, Dramaturgia- drámaelemzés tantárgyból kollokvium volt szóban, Színjátszásrendezésből be kellett adni egy dolgozatot, Beszédtechnika/színpadi mozgásból gyakorlati jegyet kaptunk. A vizsgákat 4,4 átlaggal sikeresen teljesítettem.

A kurzusokat a honlapon kellett felvenni és azokból a meghatározott tantárgyakból volt a vizsga, a tantárgyak eredményeit pedig interneten kaptuk meg.

Molnárné Hegedűs Krisztina is az első félévet sikeresen zárta.

A vizsgáim jól sikerültek, mindenből ötöst kaptam /vezetési- és jogi ismeretek,neveléstörténet, integráció-szegregáció /A második félév első konzultációja februárban lesz, amelyre a megadott témakörből dolgozatot kell írni, a következő konzultáció márciusban lesz. Áprilisban három napos tréning Balatonvilágoson, majd ezt követi egy két napos gyakorlat mind a két helyen jegyet kapunk. Májusban pedig ismét vizsga időszak szigorlattal és kollokviummal.

Földi Krisztina összefoglalója:

Megosztom benyomásaimat és az első félév során elért eredményeimet.

A négy féléves képzés első félévének követelményeinek sikeresen megfeleltem, 4.66-os tanulmányi átlagot értem el.
Valamennyi vizsgát írásban kellett teljesíteni, ezek a beadandó dolgozatok azonban nagyon különbözőek voltak jellegük szerint. Írtam többek között a speciális óvodában és iskolában tett hospitálásaimról, készíteni kellett könyvelemzést, összehasonlítani gyógypedagógiai módszereket, stb.

A dolgozatok elkészítéséhez elég jelentős szakirodalom ismeretére volt szükség, így sok cikket, könyvet olvastam a félév során.

Úgy érzem, máris nagymértékben bővültek az ismereteim, és szélesedett a látóköröm, ezért mindenképpen pozitívan összegezhetem az első pár hónap tapasztalatait.

 

Tóth Ágnes szívesen foglalja össze a félév történéseit:

Az egri Eszterházy Károly Főiskolán eltöltött első félévben rengeteg újdonsággal találkoztam, IKT-val kapcsolatos tudásomat bővítettem. Izgalmas volt, amikor a fotó óránkon Eger belvárosát fényképeztük le, majd saját negatívjainkat előhívhattuk, azaz valódi fényképpel tértünk haza.

Videó órán a kamera működésével ismerkedtünk meg, s videó felvételeket készítettünk. Hangtechnikán a Sound Forge program használatát mutatták meg, infomédián a számítógép alapjait tanultuk meg.

Oktatástechnológia, valamint multimédia óráinkon a Neobook programmal és PowerPoint-tal készítettünk multimédiás bemutatókat. Ezen kívül hasznos előadáson vettem részt az e-learning témájában, amely új utat nyit a távoktatás keretein belül.

Három kollokviumi vizsgával, valamint 9 tantárgy esetében gyakorlati jeggyel zárult ez a félév. Sikeres vizsgáim végeztével a tanulmányi eredményem 4,64 lett.

Újonnan megszerzett ismereteimet már a tanítási óráimon is gyakran hasznosítom, a gyerekek nagy-nagy örömére.

Sikeres és munkás hónapokat tudhatnak a kollégák maguk mögött, de mint láthatjuk lelkesek és igyekvőek. Még a cél előtt azonban nekik is, mint tanítványaiknak bele kell majd húzniuk a tanulásba! Ehhez kívánunk sok kitartást és további jó tanulást!

Bartáné Mucza Tünde
projektmenedzser

 


Beszámolók a 2011/2012-es I. félév tapasztalatairól.


Véget ért az IKT képzés Egerben Tóth Ágnes tanítónő számára

A TÁMOP 3.1.5 pályázat keretein belül, 1 éves képzésen vehettem részt, az egri Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Karán, Tanári Mesterség IKT alapjai szakon. Tanulmányaim során rengeteg új ismerettel gazdagodtam. Az első félévet 4,65 eredménnyel zártam, míg a másodikat 4,5-tel. A második félév tantárgyai a következők voltak:
Számítógépes hálózat, Adatbázis-kezelés, Prezentációkészítés, Médiatörténet (médiaismeret), Elektronikus tanulási környezetek, Algoritmizálás alapjai, Hálózati médiakommunikáció, Multimédia design, Médiapedagógia, IKT innovációk, Szerzői jog, Multimédiafejlesztés.

4 tárgyból kollokvium formájában kellett számot adni, 8 tárgyból pedig gyakorlati jeggyel értékelték a félévet. 2011. június 15-én záróvizsgával fejeztem be tanulmányaimat, amelyet a vizsgabizottság jelesre értékelt, infomédia szakpedagógus végzettséget szereztem. Nemcsak tudásunkról kellett számot adni, hanem arról is, hogy a főiskolán tanultakat miként lehet beépíteni munkánk során az oktatásba. Az általam készített vizsga prezentációban lehetőségem volt bemutatni az Újszászi Nevelési Központ Vörösmarty Mihály Általános Iskolában működő tanulói laptop programot is.

Ménkű Jánosné

2011 szeptemberében kezdtem el a főiskolám harmadik félévét, ahol hétféle tantárggyal ismertettek meg a konzultációkon. Egy alkalommal még a Kecskeméti Ifjúsági Otthonban is voltam, ahol részt vettem a HOL-MI Regionális módszertani vásáron. Tudásomról decemberben és januárban kell számot adnom: Inkluzív nevelésből, Európai ismeretekből és Előadás elemzés tantárgyakból kollokvium vizsgát kell tennem. Zárthelyi dolgozatot írok Színjátszás rendezés, Drámapedagógia elmélet, Dráma és színháztörténet tantárgyakból, gyakorlati jegyet szereztem Játékvezetés gyakorlatból. Föl kellett venni a szakdolgozati konzultáció tantárgyat is, a szakdolgozat megírásához, kötelező kapcsolattartás céljából a konzulens tanárral és ennek a félévnek a végén szigorlati vizsgát kell tennem Drámapedagógia tantárgyból. A leírtak is bizonyítják, hogy ez a félév az eddigi legnehezebb, de  bízom benne, hogy meg tudok vele birkózni.

Molnárné Hegedűs Krisztina

2011 szeptemberben megkezdődött a III. félév. Ebben a félévben szeptember 17-én, október 8-án, és november 12-én volt a konzultáció. November 14-én és 15-én, szakmai gyakorlaton vettem rész Budapest VII. kerületében Erzsébetvárosban a Pedagógiai szalmai szolgáltató intézménynél. Gyakorlati vizsga után decemberben elkezdődött a vizsgaidőszak. A tantárgyak a következők: Közoktatási intézmény és környezete ebből szigorlati vizsgám lesz januárban. Iskolaigazgatásból vizsga, Alkalmazott vezetéselméletből évközi jegy, Közoktatási intézmény hatékonysága tantárgyból szintén kollokvium. Vizsgák mellett elkezdtem a szakdolgozat írását melynek leadási határideje 2012. április 1.

Földi Krisztina

Fejlesztő-differenciáló szakpedagógus hallgatóként kétéves képzésem harmadik félévénél tartok, és merem állítani, hogy ez a legnehezebb az eddigiek közül.

Tizenhárom tantárgyat kellett felvennem, s ezek mindegyikéből számot kell adnom tudásomról beadandó dolgozat, szóbeli vizsga vagy gyakorlati tevékenység formájában. Emellett gőzerővel munkálkodom a szakdolgozatomon, melyben a tehetséggondozás fontosságát hangsúlyozom, lévén ez a pedagógustársadalmat is nagy kihívás elé állító dolog.

Ha a sok-sok internetes böngészésnek, könyvtárlátogatásnak, olvasásnak és tételtanulásnak (!) köszönhetően eleget teszek az aktuális félév követelményeinek, vár még rám 2012 januárjában  egy  szigorlat, egy szakdolgozatírás és egy záróvizsga – mozgalmasak lesznek tehát az új év elején is a napjaim.

Noha felnőtt „nebulóként” a vizsgákra való felkészülés, és az azokon való helytállás eléggé kimerítő, továbbra is jó a véleményem a képzésről, s örömet okoz a tudat, hogy mind több és több területen vagyok egyre járatosabb és tájékozottabb.

Kívánunk további sikeres tanulmányokat a hátralevő időszakra!

Bartáné Mucza Tünde
projektmenedzser

 


Végéhez közeledik pályázatunk, de a zárás előtt szeretnénk tájékoztatást adni a pályázók utolsó féléves eredményeiről, sikeres diplomázásukról.

Ménkűné Kerekes Judit

Drámapedagógiai tanulmányaim utolsó félévéhez érkeztem. Kevesebb tantárgyat kellett teljesítenem ebben a félévben – az államvizsgára való tekintettel-, amelyek a következőek voltak: Kollokviumi vizsgát tettem színpadi mozgásból, zárthelyi dolgozatot írtam minőségfejlesztés, minőségértékelés és mentálhigiéné tantárgyakból. Az e félévi játékvezetés gyakorlat vizsgám abból állt, hogy meg kellett tartanom a csoportomban egy drámafoglakozást, melyet rögzíteni kellett, majd a DVD-t el kellett juttatni a konzulens tanárunknak és arra kaptam meg az érdemjegyet.

A szakdolgozati témát már az előző félévben  ki kellett választani, így ez a félév az elkészítés és az értékelés időszaka volt, melyről minősítő aláírást kaptam.

Sikeres vizsgáim után kitűzték az államvizsga időpontját, amely június 9-re esett. A megszerzett eredmény több teljesítendő feladat érdemjegyeiből állt össze, ezek voltak a  megtartott foglalkozás, az államvizsga tételekből a feleletem, és a szakdolgozatom védésének eredményei. Az államvizsga elnöke nem kisebb személyiség volt, mint a magyarországi drámapedagógia egyik meghonosítója Gabnai Katalin. – Az ő által írt könyvekből készültünk a vizsgáinkra – Nagy megtiszteltetés volt nála vizsgázni, valamint megismerni őt, nagy élményt jelentett számomra. Elmondhatom, hogy drámapedagógiai tanulmányaimat sikeresen befejeztem, 2012.06.30-án veszem át a diplomámat.

Földi Krisztina

Kihívásokkal és élményekkel teli, gyakran küzdelmes és kimerítő, ugyanakkor feledhetetlen időszak fejeződött be az életemben 2012.06.25-én.

Ezen a napon zárult le ugyanis a 4. féléve tartó, szakvizsgát adó főiskolai képzésem az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, a főiskola tanáraiból álló bizottság előtt tett záróvizsgával és a szakdolgozatvédéssel.

Csoporttársaimmal együtt hosszú utat tettünk meg, sokféle megmérettetésen estünk keresztül, mire idáig eljutottunk.Erre az utolsó félévre is "maradt" néhány megírandó dolgozat, pár szóbeli vizsga( közöttük egy szigorlat), emellett el kellett készíteni egy önálló kutatást is tartalmazó szakdolgozatot is.

Utóbbi témájául én az UNK keretei között működő Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot választottam, ennek az intézménynek a fontosságára világítottam rá.

A dolgozatot elbíráló tanár munkámat ötösre értékelte, és a szóbeli védés alkalmával is sikerült ezt a jegyet megtartanom.
A záróvizsga eléggé tág témakört felölelő tételei közül a "Pedagógusszerepek és azok változásainak összefüggései" című tételt húztam ki, s nagy örömömre feleletem jelest érdemelt.

Sikeresen teljesítettem tehát a vállalt tanulmányi kötelezettségeket, és szakvizsgás fejlesztő-differenciáló szakpedagógusi oklevelem birtokában készen állok megszerzett ismereteim gyakorlati alkalmazására,azok kamatoztatására az  újszászi gyermekek nevelésében-oktatásában.

Molnárné Hegedűs Krisztina

A IV. félévet sikeresen lezártam, ebben az időszakban havonta konzultáción vettem részt, februárban tréningen, Balatonvilágoson három napig ahol minden tantárgy feldolgozása után írásbeli dolgozatot írtunk.  Márciusban kötelező,  OH  gyakorlaton vettem részt . Mindeközben dolgoztam  a szakdolgozaton melynek  leadási határideje május 7. volt. Május 15-én szigorlati vizsgával zártam a félévet 

Ezt követő időszaktanulással telt a záróvizsgára készültem, amelynek időpontja 2012. június 14. A vizsga két részből állt az egyik a szakdolgozat védése előadás keretében, majd a kihúzott tétel elmondása. A záróvizsga sikeres volt így 2012. június 14-én Záróvizsga bizottság előtt: Közoktatási vezető és pedagógus –szakvizsgát szereztem.

Az elmúlt két év nagyon sok újat adott számomra, sokat tanultam, ismereteket szereztem. 

Tóth Ágnes

A TÁMOP 3.1.5 pályázat keretein belül, 1 éves képzésen vehettem részt, az egri Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Karán, Tanári Mesterség IKT alapjai szakon.

Tanulmányaim során rengeteg új ismerettel gazdagodtam. Az első félévet 4,65 eredménnyel zártam, míg a másodikat 4,5-tel. A második félév tantárgyai a következők voltak:

Számítógépes hálózat, Adatbázis-kezelés, Prezentációkészítés, Médiatörténet (médiaismeret), Elektronikus tanulási környezetek, Algoritmizálás alapjai, Hálózati médiakommunikáció, Multimédia design, Médiapedagógia, IKT innovációk, Szerzői jog, Multimédiafejlesztés.

4 tárgyból kollokvium formájában kellett számot adni, 8 tárgyból pedig gyakorlati jeggyel értékelték a félévet.

2011. június 15-én záróvizsgával fejeztem be tanulmányaimat, amelyet a vizsgabizottság jelesre értékelt, infomédia szakpedagógus végzettséget szereztem. Nemcsak tudásunkról kellett számot adni, hanem arról is, hogy a főiskolán tanultakat miként lehet beépíteni munkánk során az oktatásba. Az általam készített vizsga prezentációban lehetőségem volt bemutatni az Újszászi Nevelési Központ Vörösmarty Mihály Általános Iskolában működő tanulói laptop programot is.

Gratulálunk kollégáim nevében is másoddiplomájukhoz, sok sikert kívánunk további munkájukhoz!

Bartáné Mucza Tünde
projektmenedzser