// Óvodai integrációs programhoz kapcsolódó hospitálási ajánlat

Szakmai tapasztalatcsere – Beszéljünk közös dolgainkról

 

Az Újszászi Nevelési Központ Városi Óvoda Intézményegysége hospitálást és Jó gyakorlatot, mentorálást kínál minden érdeklődő intézmény, óvoda részére, mint referencia intézményi előminősítéssel rendelkező, referencia intézménnyé válható óvoda, a benyújtott TÁMOP 3.1.7 pályázat alapján.

A Városi Óvodai Intézményegység címe: 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. – út 16.

A hospitálás programajánlata

 1. Betekintés az óvodai intézményegység IPR-hez kapcsolódó dokumentumaiba.
 2. Munkacsoportok, teamek működése, folyamat-szabályozások, tapasztalatok, javaslatok.
 3. Alternatív pedagógiai elemek, szakmai innováció, helyi sajátosságok.
 4. Mérés, értékelés, egyéni fejlesztés és haladási napló
 5. A teljesítményelvű értékelés gyakorlata az intézményegységben
 6. Gyermekvédelemi munka és komplex dokumentálása
 7. Drámapedagógiai módszer alkalmazása az óvodai tevékenységi területekhez kapcsolódóan
 8. Tehetséggondozás
  • Természetismeret
  • Művészet (zene, kézművesség-vizuális nevelés)
 9. Kompetencia alapú óvodai program csomag alkalmazása, elemi alapkészség fejlesztésének beépítésével
 10. Választható bemutató foglalkozások.

10.1. Mozgáskotta, mint komplex személyiségfejlesztő program, amely a pszichés és     egyéb hátrányok enyhítését is lehetővé teszi a játék, a mozgás által

10.2. Elemi alapképzések fejlesztése vegyes életkori szervezésű óvodai csoportokban:

 1. beszédhallás
 2. elemi következtetés és összefüggés megértés
 3. relációs szókincs, elemi számolási készség

10.3. Az iskolai élethez, tanuláshoz szükséges alapkészségek, képességek fejlesztése a Fogom a kezed csoportközi foglalkozások keretében

10.4. Kedvesház program megvalósítási gyakorlata

10.5. 4 H program elemek beépítése, megvalósítása a mindennapi óvodai életbe (Zöld óvoda program elemei; kézművesség; hagyományápolás; természet és környezetvédelem)

10.6. Projekt hetek, napok különböző témákban

10.7. A tehetséggondozás gyakorlati megvalósítása (témakör választás)

10.8. Nyitott óvodai programok, partnerség erősítése

10.9. Drámapedagógia alkalmazása a komplex személyiség és kompetencia fejlesztésben

A hospitálás napi programterve:

8:00 – 8:30 Vendégek fogadása, regisztráció
8:30 – 9:20 Választott tevékenység, bemutató megtekintése
9:20 – 9:35 Szünet
9:35 – 10:25 Választott tevékenység, bemutató megtekintése
10:30 – 11:00 Az óvoda bemutatása, megtekintése, szünet
11:00 – 12:00 Bemutatkozunk, választott tématerülethez kapcsolódó elméleti összefoglaló
12:00 – 13:00 Ebéd /igény szerint/
12:00 vagy 13:00- Kerekasztal beszélgetés a bemutatókról, a gyakorlati megvalósításról, sarkalatos pontokról, kérdésekről, eredményekről, nehézségekről.

A hospitálás megszervezésének, lebonyolításának rendje:

 1. A szolgáltatás megrendelése telefonon, vagy email – ban, időpont és tématerület egyeztetése
 2. A jelentkezési lap kitöltése, visszaküldése
 3. Visszaigazolás, megállapodás megkötése
 4. Teljesítés, részvételi díj kiegyenlítése átutalással.

Részvételi díj: 1000Ft/ fő-3 500 Ft/ fő, a szolgáltatástól, s a napi ellátástól függően, megállapodás szerint.

Elérhetőségek :

 1. Telefon: 56/367-636, 30/823-7837
 2. Fax: 56/552-060
 3. E-mail: ovoda@unk.hu

Kapcsolattartók:

 • Szabóné Balogh Etelka intézményegység vezető
 • Alföldiné Hende Márta intézményegység vezető-helyettes