// Menza, napközi otthon térítési díj fizetése

NAPKÖZI OTTHON, TANULÓSZOBA FELVÉTELI RENDJE, TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE

 

Iskolánk tanulóinak joga van a napközi otthonba, iskolaotthonos foglalkozásra és a tanulószobára jelentkezni.

Iskolaotthon:
Az iskolaotthonos osztályokba való felvétel szülői nyilatkozat alapján történik beíratáskor. A kérelmet az iskola igazgatója bírálja el.

Napközi otthon, tanulószoba:
Az alsós évfolyamon napközis ellátást, 5-8. évfolyamon napközi illetve tanulószobai ellátást biztosítunk a tanulók részére.
Minden tanév májusában az iskolavezetésnél kell írásban jelentkezni a következő tanévre.
Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni, illetve tanulószobai elhelyezését.
A napközi otthonba, illetve a tanulószobára minden felügyeletre szoruló gyermeket fel kell venni.
Amennyiben az iskola fenntartója által engedélyezett számú napközis, illetve tanulószobai csoportokban a tanulók létszáma meghaladná a közoktatási törvényben engedélyezett legmagasabb létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók:

  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
  2. nehéz szociális körülmények között élők
  3. gyengébb tanulmányi eredményt elért tanulók

A gyermek nem megfelelő közösségi viselkedése esetén javaslat tehető a tanuló ellátásból történő kizárására.
Csoportváltás – pl. napközi menza – minden hónap elején lehetséges.

Térítési díj fizetése
Napközi otthon, iskolaotthon, menza térítési díjának befizetése minden hónap második hetének első három munkanapján történhet. Amennyiben késik a befizetés: az iskolatitkár az osztályfőnökök segítségével, írásban értesíti a szülőket. Ha a befizetés ezek után sem történik meg 30 napon belül, a lakóhely szerinti illetékes jegyzője felé írásban jelez az intézmény. Az intézmény a napközis díj befizetését számlával, a menza befizetését számlával, illetve étkezési jeggyel igazolja.

A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos teendők
Minden távolmaradást előre be kell jelenteni a csoportvezető nevelőnél, legkésőbb 13.30-ig. A hiányzás jelentése telefonon is történhet, a 06/56/552-060 telefonszámon minden nap 13.30-ig az iskolatitkárságon. Amennyiben ez nem történik meg, a szülőnek a hiányzás első napján térítési díjat kell fizetnie.
A menzás tanulók hiányzási bejelentését – térítési díj visszafizetési igényét – csak abban az esetben lehet figyelembe venni, ha a hiányzás időszakára szóló étkezési jegyét legkésőbb a hiányzást követő három munkanapon belül az iskolatitkárságon leadja. Ennek elmulasztása esetén a hiányzás időszakára is térítési díjat számolunk fel.
Hiányzás után csak akkor tudunk a gyermeknek étkezést biztosítani, ha előző napon, a szülő az étkezési igényt bejelenti.
Azokra a szülőkre is kötelezően érvényes a jelentési kötelezettség, akik nem fizetnek térítési díjat.