// Iskolás lesz gyermekem!

Mit tegyünk?

A nagycsoportos óvodások szülei között mostanában többször elhangzik ez a kérdés.
Néhány gondolatébresztővel kívánok segítséget nyújtani a kedves Szülőknek

Az iskolaérettség néhány fontos kritériuma

 • fontos a jó egészségi állapot, jó fizikai erőnlét
 • pszichológiai feltételek közül: kiegyensúlyozott magatartás, érzelmi élet önmaga fékezésére és irányítására
 • elfogadja a pedagógust, a közösséget, vagyis szociálisan érett
 • monotónia tűrés a feladatok elvégzéséhez
 • önállóság
 • értelmi képességek megfelelő fejlettsége

 

Mi kell ahhoz, hogy az alapkészségek (írás, olvasás, számolás, beszéd) kialakulása nagyobb nehézséget ne okozzon?

Nézzünk néhány példát, amit otthon Ön is "játszhat" gyermekével és közben megfigyelheti:

 • el tudja-e különíteni a jobb és bal irányokat
 • helyesen használja-e a névutókat (alatt, fölött, mögött stb…)
 • meg tudja-e nevezni testrészeit
 • képes-e mozgássorozatok elvégzésére.

 

Az újszászi nevelési tanácsadó február-március hónapban végzi el az iskolaérettségi vizsgálatokat. Érdeklődjön az óvó néninél, keressen bennünket!

Milyen vizsgálatok folynak?

 • Tudja-e pontosan, hogy hol lakik, akár cím szerint is.
 • Kép alapján pár mondatos történet elmondása folyamatosan
 • A tesztek között szerepelnek: sorminták folytatása, arányok felismerése, lakóterük lerajzolása stb.

Nevelési tanácsadónk iskolaérettségi vizsgálattal segít Önöknek. A vizsgálat végén szakvéleményt adunk, melynek célja az, hogy mind a szülő, az óvoda, mind az iskola igazgatóját segítsük a beiskolázási döntés meghozatalában.

Vígh Lászlóné
intézményegység vezető h.