// most olvasod...

EPSZ

Új tanévet kezdünk a Szakszolgálatnál


Városunkban a Pedagógiai Szakszolgálat egy évvel ezelőtt, 2008. szeptember 1-jén az Újszászi Nevelési Központ új intézményegységeként kezdte meg működését. Egy új intézmény beindítása nem egyszerű feladat. Örömmel mondhatom, hogy a 2008/2009. tanév zökkenőmentesen indult és eredményesen fejeződött be.

A Szakszolgálat célja, hogy segítséget nyújtson gyermekeknek, szülőknek és pedagógusoknak egyaránt, a gyermekek életében felmerülő legkülönbözőbb nehézségek megoldásában.

Két területet látunk el: nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás. A nevelési tanácsadón keresztül – amennyiben a szülő vagy az oktatási intézmény kéri – magatartási, beilleszkedési, tanulási nehézség okait feltáró vizsgálatot végzünk.

Itt szeretném megjegyezni, hogy jogszabályi változások is történtek:
A szülői jogok és kötelezettségek a nevelési tanácsadáson illetve az iskolapszichológusi ellátáson való megjelenési kötelezettséggel bővültek. Kt. 13.§ (8)

"A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A jegyző kötelezheti a szülőt, hogy az e bekezdésben meghatározott kötelezettségének tegyen eleget.”

A 2008/2009. tanévről:

Az elvégzett vizsgálatok száma az előző tanévben a következőképpen alakult:
95 fő jelentkezett be, vizsgálat 88 esetben történt. 1 bölcsődés és37 óvodás gyermeknél, valamint az általános iskolából 38, a középiskolából 12 tanulónál került sor szolgáltatásunk igénybevételére.
Az általános iskolások esetében első vizsgálat történt 30 tanulónál, további 8 esetben kontrollvizsgálatot végeztünk.
Óvodáskorúak képességvizsgálata 11 gyermeknél, iskolaérettségi vizsgálat 26 gyermeknél történt.
Pszichológiai ellátásban összesen 73 fő részesült, melyből 46 képességvizsgálat, 11 iskolaérettségi vizsgálat és 16 pszichológiai segítségnyújtás volt.

A pszichológiai gondozásba vétel okai általánosságban:

 • dadogás, illetve annak maradványtünetei,
 • szorongásos, önértékelési zavarok, teljesítményszorongás,
 • enurézis,
 • óvodai, iskolai magatartási problémák (agresszió),
 • családi problémák, krízis,
 • egyéb pszichoszomatikus tünetképzés (pl. körömrágás),
 • prevenció.

Iskolapszichológia a prevenció, a megelőzés szolgálatában

A gyerekek között a pszichológus elérhető közelségbe kerül, így talán nem vált ki idegenkedést, és nem érvényesülnek ezzel kapcsolatos előítéletek és félelmek. Ez a tevékenység fogadóórákat, óralátogatásokat, óvodai hospitálást, nevelői és szülői konzultációkat, valamint megfigyelést foglal magában. A fenti ellátási forma lehetőséget ad arra is, hogy krízishelyzetekben is (pl. haláleset, válás) segítséget nyújtson a diákoknak, szülőknek egyaránt. Az iskolapszichológus elérhetőségét az új tanítási évben is közzé fogjuk tenni valamennyi tagintézményben és a családsegítő szolgálatnál.

A logopédiai ellátás feladatai

 • beszédindítás.
 • a beszédhibák javítása.
 • a nyelvi-kommunikációs zavarok gyógyítása.
 • tanév eleji szűrővizsgálatok az óvodákban, iskolákban.
 • az iskolaérettségi vizsgálatok megkezdése előtt a vizsgálati kérelmek alapján egyeztetés gyermekenként, beszédhiba tekintetében.

Logopédiai szűrővizsgálaton 179 gyermek vett részt, amelyből 129 gyermeknél a vizsgálat célja a terápia szükségességének megállapítása, 50 /4-5 éves/ óvodásnál dr. Fenyvesi Margit programjához való csatlakozás felmérése volt a szempont.
Logopédiai ellátásban összesen 79 fő részesült, ebből:

Nevelési Tanácsadón keresztül: 22 fő
Logopédiai szolgáltatáson keresztül: 39 fő + 18 fő SNI

A tanév végére 14 gyermek vált tünetmentessé, számukra a logopédiai fejlesztés befejeződött.

A bejelentkezettek magas száma /92/ is igazolja, hogy a családok, a szülők felismerték, ha nehézségeik adódnak, bátran fordulhatnak hozzánk.

Az intézménynek nem csak az okok keresése a feladata, hanem azok enyhítése, megszüntetése is.
Óvodában 17 gyermek kapott megerősítést, az általános iskolában a még jobb tanulmányi eredmény elérése érdekében tanórán kívüli foglalkozáson vett részt 50fő, a középiskolában pedig 11 tanuló vett részt tanórán kívüli foglalkozáson.

Az új, 2009/2010. tanévben is várjuk a szülők jelzését, amennyiben

 • magatartási probléma, beilleszkedési nehézség merül fel (megváltozott viselkedés, túlzott visszahúzódás, közösségi szabályok figyelmen kívül hagyása, kapcsolati nehézségek, stb.)
 • az érzelmi élet zavarai jelentkeznek (fokozott érzékenység, nyugtalanság, agresszivitás, ideges eredetű beszédzavar, neurotikus tünetek, stb.)
 • teljesítményprobléma áll elő (ha a gyermek teljesítménye képességei alatt marad, írás-, olvasás-, figyelemzavar, tanulási kedv hiánya, stb.)
 • iskolaérettség megállapításával kapcsolatos kérdésekben, ha a szülő bizonytalan a gyermeke iskolakezdésével kapcsolatban.

Ezt a vizsgálatot akkor végezzük el, amikor az egyébként tanköteles korú kisgyermeknél kérdések merülnek fel az iskolakészültség szintjét illetően. A vizsgálat célja az, hogy egyetlen gyermek se legyen kitéve felesleges és ártó megterhelésnek, illetve iskolai kudarcnak.

Kedves Szülők, Nagyszülők!
Várjuk jelentkezésüket, ha elbizonytalanodtak, ha úgy érzik, hogy egyedül nehezen boldogulnak a problémáikkal.

Elérhetőségek

Személyesen az Iskola út 8. alatti épületben munkanapokon 9 órától 14 óráig, illetve az alábbi telefonszámokon:

Központ

30/8740-251

Vígh Lászlóné
Intézményegység vezető-helyettes

30/8740-338

Magyarné Kovács Ildikó
iskolapszichológus

30/8740-229

Vígh Lászlóné
intézményegység vez. h.

Kommentárok

Nem kommentálhatod a cikket.

Kommentárok lezárva.