// most olvasod...

Események

„Mozgással a sikeresebb iskolába lépésért”

Városi Óvodai Intézményegységünkből három óvodapedagógus vett részt a Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására elnevezésű 60 órás, akkreditált képzésen a Szolnok Városi Nevelési Tanácsadó szervezésében, ami 2012. 01. 15.-én fejeződött be. A képzést az integrációs óvodai program megvalósítására fordítható pályázati keretösszegből finanszíroztuk, hiszen a gyermekek fejlesztésének egyik leghatékonyabb eszköze a mozgás, melyre eddig is kiemelt figyelmet fordítottunk például a Mozgáskotta program bevezetésével.

Ezt a komplex mozgásterápiát a Delacato módszerére alapozva Kulcsár Mihályné dolgozta ki, új területeket bevonva a fejlesztésbe. Fantasztikus munkásságának köszönhetően az elemi mozgások gyakoroltatásával fejleszthető az idegrendszer és kiépítők a fejlődésben elmaradt vagy ki nem épült idegi kapcsolatok. Mindezekkel megelőzhetővé és korrigálhatóvá válnak a tanulási és magatartási zavarokat, s elérhető hogy a gyerekek teljesíteni tudják az iskolai elvárásokat. Nem a tüneteket – tanulási problémákat – lehet e módszerrel kezeli, hanem a „gyökerekhez visszanyúlva”, az agyban kialakuló ideg kapcsolatokat stimulálva, az idegrendszer úgynevezett deficitjei szüntethetőek meg. E mellett a terápia a térérzékelés,az egyensúlyérzék és finommozgások gyakorlatsorait is tartalmazza.

Köztudott, hogy mozgással hozhatók működésbe az érzékleteket feldolgozó agyi központok, tehát leghatékonyabb tanulási forma a mozgás. A megfelelő mozgáslehetőségek biztosítása – közvetett módon -  kedvező hatással van a pszichikus tulajdonságok, az érzékelés, az észlelés, a megértés, a képzelet, az emlékezet, a gondolkodás fejlődésére is. Kulcsár Mihályné lenyűgöző közvetlen személyisége, mérhetetlen elkötelezettsége és magas színvonalú, minden területre kiterjedő szakmai felkészültsége, tapasztalata alapján megtanított bennünket mozgásterápia alkalmazására.

Egy mérési módszer, komplex fejlesztési lehetőség birtokába jutottunk, amivel hatékonyabbá tehetjük óvodapedagógiai munkánkat, a gyermekek egyéni és célorientált fejlesztését. Szeretnénk a módszert intézményegységünkbe úgy bevezetni, hogy javuljon a gyermekek iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintje, s preventív hatást gyakoroljunk a tanulási és magatartási zavarok kialakulására.

Szeretnénk a módszert olyan hatékonyan, és eredményesen alkalmazni, megfontolt és fokozatos bevezetéssel és megvalósítással, hogy óvodásainknál a tanulás tényleg öröm legyen, melyet nem gátolnak a gyermekek akaratától független okok. Kulcsár Mihálynétól nem csak egy eszközt, metódust kaptunk a fejlesztésre, hanem szemléletünket, attitűdünket is formálta. Kiforrott nézeteivel, határozott állásfoglalásával, a kutatási eredmények ismertetésével ráirányította figyelmünket a kisgyermekkori televíziózás, számítógép használat nagyon káros hatása mellett az egészséges táplálkozás fontosságára is. Mindezek alapján, úgy érezzük, intézményegységünk innovációs törekvésének új eleme kezd kibontakozni.

Maximálisan arra fogunk törekedni, hogy minél több óvodapedagógus végezze el a tanfolyamot, s mindezt minél hamarabb beépítsük pedagógiai gyakorlatunkba. Tesszük ezt azért, hogy mindenkibe tudatosodjon, hogy a gyermekek képesek örömmel tanulni, ha ehhez szakszerű és megfelelő segítséget kapnak az őket nevelő szülőktől és pedagógusoktól, s hogy nem mindig a kitartás és a szorgalom hiánya, hanem a frusztráció, teljesítménykényszer, éretlenség, idegrendszeri deficitek húzódnak meg a problémák mögött.

 
 

Kommentárok

Nem kommentálhatod a cikket.

Kommentárok lezárva.